Opgave 1. Smørsyre

Indhold

a

Vi udregner først den molare masse, M, af butansyre. Dette gøres ved at finde summen af alle de indgående atomers molare masser, således:

M(butansyre)& = 4 \cdot M(C) + 8 \cdot M(H) + 2 \cdot M (O)

                           = 4 \cdot 12,01 \frac{g}{mol} + 8 \cdot 1,001 \frac{g}{mol} + 2 \cdot 15,99 \frac{g}{mol}

                           =88,03 \frac{g}{mol}

Vi kan nu finde stofmængden, n, af m = 10,0 g butansyre. Vi ser:

n = \frac{m}{M} = \frac{10,0 g}{88,03 \frac{g}{mol}} = 0,114 mol

Koncentrationen, c, af stofmængden, n, opløst i et volumen, V , er givet ved:

c = \frac {n}{V}

Vi finder da:

c = \frac{0,114 mol}{0,5 L} = 0,23 M

Altså finder vi en samlet koncentration af butansyre på 0,23 M

b

Ved opslag findes pKs for butansyre til 4,82. På baggrund af dette kan vi konkludere at butansyre er en svag syre.

For en svag syre opløst i vand kan pH tilnærmelsesvis beregnes via

pH = \frac{1}{2} \cdot \left (pK_s - \log (c_s)) \right

Idet vi udregnede koncentrationen af syren, cs, i forrige opgave, finder vi:

 pH = \frac{1}{2} \cdot \left (4,82 - \log (0,23) \right) = 2,72

Vi har altså af opløsningens pH er 2,72.

c

I ækvivalenspunktet gælder det at al butansyren er reageret med kaliumhydroxid.

Vi ved (ved en omskrivning af en formel fra forrige delopgave) at n = c · V og dermed gælder i ækvivalenspunktet.

n_{titrant} = n_{titrator}

\Updownarrow

c_{titrant} \cdot V_{titrant} = c_{titrator} \cdot V_{titrator}

\Updownarrow

V_{titrant} = \frac{c_{titrator} \cdot V_{titrator}}{c_{titrant}}

Ved indsættelse findes:

V_{titrant} = V_{KOH} = \frac{25,0 mL \cdot 0,228 M}{0,300 M} = 18,9 mL

Der skal altså bruges 18,9 mL kaliumhydroxid for at nå ækvivalenspunktet.

d

I ækvivalenspunktet er stofmængden af butansyres korresponderede base (buta...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind