[46]

Kemi A STX 26. maj 2010

Besvarelse af eksamenssættet i skriftlig kemi STX A-Niveau. Sættet er fra sommereksamen, d. 26. maj 2010.

Opgaverne 1-4 er besvaret og der er pædagogiske referencer til brugte formler.

Perfekt til eleven, som gerne vil have bedre forståelse for løsning af skriftlige opgaver i kemi.

Opgave 1
a. Beregn den formelle stofmængdekoncentration af butansyre i opløsningen.
b. Beregn pH i den vandige opløsning af butansyre ved 25 °C.
c. Beregn, hvor stort et volumen af KOH-opløsningen, der skal tilsættes for at nå ækvivalenspunktet. Foreslå en indikator, der kan anvendes ved titreringen.
d. Beregn pH i ækvivalenspunktet ved 25 °C.
e. Argumenter for en mulig strukturformel for stoffet i beholderen, og navngiv det anførte stof.

Opgave 2
a. Beregn massen af den ækvivalente mængde dichlor i reaktion I.
b. Opskriv et afstemt reaktionsskema for opløsning af nikkel i saltsyre
c. Undersøg, om måleresultaterne er i overensstemmelse med Lambert-Beers lov.
d. Bestem indholdet af nikkel i metalstykket, udtrykt i masseprocent.

Opgave 3
a. Begrund, at reaktion I er en redoxreaktion.
b. Beregn ΔS° for reaktion I. Kommenter resultatet i forhold til reaktionsskemaet.
c. Beregn ΔG° for reaktion I ved 200 °C. Kommenter resultatet.
d. Kan omdannelsen af nitrogenoxid til dinitrogen ved reaktion I forløbe spontant i denne udstødningsgas ved 200 °C?
e. Bestem reaktionsordenerne, x og y. Beregn hastighedskonstanten, k.

Opgave 4
a. Marker et af de asymmetriske C-atomer i molekylet. Benyt bilag 1.
b. Færdiggør reaktionsskemaet for hydrolyse af oseltamivir i leveren. Anfør strukturformel for det stof der frigøres ved hydrolysen. Benyt bilag 1.
c. Bestem halveringstiden for A i blodet. Benyt bilag 2.
d. Bestem strukturen af B, idet begge spektre inddrages i argumentationen. I IR-spektret skal der kun inddrages karakteristiske absorptionsbånd over 1500 cm-1. Benyt evt. bilag 3.

Du ser her uddrag af besvarelsen til opgave 2 d:

I C fandt vi ved regression følgende sammenhæng mellem absorbans og koncentration:

A=4960 \cdot c-0,0032

Absorbansen blev målt til 0,192. Vi bestemmer nu den tilhørende koncentration:

0,192=4960 \cdot c /M^{(-1)-0,0032}

\updownarrow     Ligningen løses for c vha. CAS-værktøjet WordMat. 

c=3,935484 \cdot 10^{-5}\ \mathrm{M}

Vi husker, at absorbansmålingerne blev udført på en opløsning, der var fortyndet med en faktor 10:

c_{Rode kompleks} =10 \cdot 3,935484 \cdot 10^{-5} M\approx 0,0003935484M

Da vi havde 1 L, kan vi nu bestemme den tilhørende stofmængde:

n=c \cdot V=0,0003935484M \cdot 1L=0,0003935484mol

Da nikkel og det røde kompleks reagerer i forholdet 1:1, repræsenterer ovenstående stofmængde også stofmængden af nikkel. 

Molarmassen af nikkel er 58,69 g/mol, og vi kan nu bestemme massen af nikkel:

m=n \cdot M=0,0003935484mol \cdot 58,69 g/mol\approx 0,02309736g

Der blev oprindelig afvejet ..

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Kemi A STX 26. maj 2010

[46]
Bedømmelser
 • 06-09-2011
  Dette er en fin opgave med god besvarelse, der er dog regnefejl i de fleste udregninger. Og i opgave 2 d, er der ingen ordenlig afslutning (det er ikke til at forstå)
 • 11-04-2012
  Opgaven var ganske god til inspiration. Specielt argumenteringen for den mulige strukturformel hjalp meget!
 • 14-03-2017
  god og kæmpe hjælp.!!
 • 08-09-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin besvarelse hvor der godt kunne være lidt mere forklaring til opg. 2c