Opgave 1. Aromaer i jordbær

Indhold

a.

Anfør alle C- og H-atomer i A. Benyt figur 1.1 eller tegneprogram.

Med tegneprogrammet Chemsketch har vi tegnet stof A med alle atomer fremhævet:

 

 

b.

Forklar den del af E’s navn, der er angivet ved 2-methylbut-2-ensyre.

2-methylbut-2-ensyre slutter af med navnet 'syre', fordi dens vigtigste funktionelle gruppe er en carboxylsyregruppe, COOH. 'but' er fordi, der er 4 C'er i længste C-kæde, som også indeholder carboxylsyregruppen. '2-en' er fordi der er en C = C dobbeltbinding mellem carbon-2 og carbon-3. '2-methyl' er fordi der sidder en methylgruppe som forgrening på carbon-2.

c.

Gør rede for, om det er muligt at tilordne to af stofferne B-F til IR-spektrene, idet absorptionsbånd over 1500 cm-1 inddrages. Gør rede for, hvordan man ved kemiske tests kan gennemføre en tilordning af de resterende stoffer i serien B-F i de sidste tre glas.

På figur 1.3 bemærker vi først, at der er et stærkt bånd i intervallet 1900 cm-1 til 1650 cm-1 (båndet ligger i dette tilfælde omkring 1730 cm-1). Dette er et tegn på C=O strækningen f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind