Opgave 3. Hydrogenbinding

Indhold

a)

Gør rede for, hvilket af stofferne i reaktion 1 1H-NMR-spektret kan tilordnes. Benyt eventuelt bilag 6.

NMR-spektret stammer fra stof A. Spektret indeholder tre singletter som stammer fra tre slags H’er, som ikke er kemisk ækvivalente, og det er kun stof A, der indeholder tre ’forskellige’ H’er. De tre typer af H’er: -CH2- i midten, NH (der er to af dem, men de er kemisk ækvivalente) og -CH3 (der er to af dem, men de er kemisk ækvivalente). Eksempelvis methanol (CH3OH) har kun to forskellige typer af H’er (CH3 og OH). CH3NH2 indeholder også kun to forskellige typer af H’er (CH3 og NH2). Diethylmalonat indeholder faktisk også kun to typer af H’er (-CH2- og -CH3. De to CH3-grupper på hver side af molekylet er kemiske ækvivalente).

Integralerne passer også godt med stof A, da de er 6:2:2. De to CH3 repræsenterer seks H’er, og CH2 repræsenterer to H’er, og de to NH repræsenterer også to H’er.

Koblingsmønstret passer også med stof A. CH2- har ingen nærmeste naboer og bliver derfor til en singlet. Der vil heller ikke kunne ses et koblingsmønster mellem CH3 og NH (på trods af at H'erne her umiddelbart er nærmeste naboer), da man normalt ikke ser koblingsmønstre for et H bundet til et N.

b)

Bestem ∆S° for reaktion 2. Kommenter ∆S° i forhold til, hvad der sker med molekylet, når det omdannes fra...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind