Opgave 2. Crocetin fra safran

Indhold

a)

Marker de funktionelle grupper i crocetin. Anfør, hvilke stofklasser de tilhører. Benyt bilag 3.

Crocetin indeholder to funktionelle grupper. Den ene funktionelle gruppe er en carboxylsyre (markeret med blåt). Den anden funktionelle gruppe er en alken (markeret med rødt). Da der er C=C dobbeltbindinger i hver anden binding i C-kæden, er der dog ikke tale om en almindelig alken. I dette tilfælde kalder man stoffet for en konjugeret alken, da der er det, man kalder delokaliserede elektroner langs hele C-kæden (ligesom i for eksempel benzen).

b)

Færdiggør reaktionsskemaet. Angiv reaktionstypen. Benyt bilag 4.

Reaktionstypen er en hydrolyse. Ved en hydrolyse går et stort molekyle i stykker til to mindre molekyler under optagelse af typisk vand. I dette tilfælde sker der faktisk fire hydrolyser, og vi bemærker også, at der skal bruges fire vandmolekyler som reaktanter. To af hydrolyserne bruges til at fjerne ringstrukturerne fra cr...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind