Opgave 1. Et middel mod bumser

Indhold

a)

Angiv en egnet indikator for titreringen af nonandisyre med natriumhydroxid. Benyt eventuelt bilag 1.

På bilaget kan vi se, at pH for ækvivalenspunktet er ved cirka pH = 8,5. Kurven er meget stejl fra cirka pH = 7,5 til cirka pH = 10,2. En velegnet indikator ville være phenolphthalein, da dens omslagsområde er pH-intervallet 8,2-10,0.

På bilaget har vi med to vandrette linjer markeret pH-intervallet, hvor titreringskurven er meget stejl.  

Vi kan lige bemærke, at nonandisyre er en dihydron syre og derfor afgiver to hydroner. Da pKs-værdierne (4,55 og 5,50) er meget tæt på hinanden, ser vi på titrerkurven kun ét ækvivalenspunkt. Dette ækvivalenspunkt repræsenterer afgivelsen af den anden hydron (den første hydron er allerede afgivet, men det ses ikke på kurven, da de to pKs-værdier er så tæt på hinanden).

 

b)

Bestem stofmængdekoncentrationen af nonandisyre i den mættede opløsning ved 25 °C. Benyt bilag 1.

På bilaget har vi aflæst ækvivalenspunktet til at være cirka 5,5 mL. 

Vi kan nu udregne den tilsatte stofmængde...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind