Opgave 4. Reaktionskinetik

 

Indhold

 

a.

Beregn reaktanternes stofmængdekoncentration og partialtryk, p, ved reaktionens start.

 

Den aktuelle stofmængdekoncentration af en gas, [A], kan beregnes med denne formel:

   [A]=\frac{n(A)}{V}

Ved reaktionens start har vi 2,00 mol HI og volumen af beholderen er 100 L. Vi indsætter tallene:

   [HI]=\frac{2,00\ \mathrm{mol}}{100\ \mathrm{L}}=0,0200\ \mathrm{M}

Stofmængdekoncentrationen af HI ved reaktionens start er altså 0,0200 M.

Ved reaktionens start har vi også 2,00 mol CH3I, og dermed får vi nøjagtig det samme regnestykke:

   [CH_3I]=\frac{2,00\ \mathrm{mol}}{100\ \mathrm{L}}=0,0200\ \mathrm{M}

Dermed er stofmængdekoncentrationen af CH3I altså også 0,0200 M.

Man kan omregne den aktuelle stofmængdekoncentration af en gas, [A], til partialtrykket af gassen p(A) med denne formel:

   p(A)=[A]\cdot R\cdot T

215 °C er det samme som 488,15 K. Gaskonstanten, R, er lig 0,08314 (L∙bar)/(mol∙K). 

Vi indsætter tallene og regner ud:

  p(HI)=0,0200\ \mathrm{\frac{mol}{L}}\cdot 0,08314\ \mathrm{\frac{L\cdot bar}{mol\cdot K}}\cdot 488,15\ \mathrm{K}=0,81169582\ \mathrm{bar}

Partialtrykket for HI ved reaktionens star...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind