Opgave 3. Maleinsyre

 

Indhold

 

a.

Vis, at pKs værdierne for maleinsyre er 1,93 og 6,23.

 

Maleinsyre indeholder to carboxylgrupper (markeret med rødt på nedenstående figur), og er derfor en dihydron syre:

  

Da maleinsyre kan afgive to hydroner, indeholder maleinsyres Bjerrumdiagram (se figur 3.1) to grafer. Den første graf ude til venstre er knyttet til afgivelsen af den første hydron, og grafen længere mod højre er knyttet til afgivelsen af den anden hydron. 

pKs-værdier finder man som pH-værdien, når syrebrøken, Ys, er lig 0,5. Vi tegner derfor en vandret linje ud for Ys=0,5 (markeret med rødt) i Bjerrumdiagrammet: 

Dér hvor den vandrette linje støder ind i den første graf ude til venstre, har vi lavet en lodret streg (markeret med grønt) ned til x-aksen. Vi kan se, at den lodrette streg rammer x-aksen ved en pH-værdi som er lidt under 2. Vi har dermed argumenteret for, at det godt kan passe, at pKs-værdien for afgivelsen af den første hydron er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind