Ordforklaringer

’tjente sit Brød’: tjente sin løn

trinde: rund og fyldig

næbbede: respektløse

prentede: trykte

kosteligste: kostbareste

gumler: tygger

thi: af den grund

’de Ikke-Indviede’: (her) dem, der ikke er fortællersker eller ikke kender til fortællekunstens hemmelighed

Kredit: (her) anseelse, status

berette: fortælle

Karmelitterordenen: Katolsk religiøs orden eller gruppering, stiftet i 1156

higede: søgte

Højbaarne: fornemme, ædle

Medgifter: De penge, som adelsdamerne tager med til klostret, når de indtræder i nonneordnen, og som de ville have bragt med ind i et ægteskab, hvis de var blevet gift

Karrigere: sparsommere, i mindre grad

Forvitrende: smuldrende, dvs. at bygningen falder lige så stille sammen

Virksomt: flittigt, med effekt eller virkning

Bedrift: (her) opgave

Forskaffede: skaffede

Privilegium: særlig rettighed som er forbeholdt en bestemt person eller gruppe af personer

Lærred: glat stof af hør eller bomuld

Hørren: 50-130 cm høj plante med tynde stængler og små, lyseblå eller hvide blomster. Dyrkes pga. stænglens fibre, der bruges til fremstilling af stof til fx tøj og lagener

Den hellige jo...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind