Resumé, baggrund og ordforklaringer

 Form og fokus i “Med naturen”

Nordbrandts digt består af én lang strofe med 28 vers uden enderim. Der er ikke tale om noget handlingsforløb eller nogen udvikling; i stedet ligger fokus på jegets tanker, følelser og sanseindtryk. Stemningen i digtet er på den ene side præget af jegets fascination af en bestemt kvinde og kærligheden til hende, og på den anden side fornemmer vi en ironisk, humoristisk distance til det hele.

Hvad handler digtet om?

Jeget i “Med naturen” henvender sig til en kvinde (et “du”). Digtet er én lang beskrivelse af jegets kærlighed til hende. Jeget lægger ud med at sige, at han ikke vil sammenligne kvinden og sin kærlighed til hende med naturen. Den er nemlig ikke noget værd sammenlignet med hende. Det er ellers meget klassisk at bruge naturen i kærlighedsdigte. Det er netop vores forventninger om dét, Nordbrandt spiller på, når han kalder sit digt “Med naturen”.

Derefter går jeget i gang med at opremse en række ting, som han til gengæld gerne vil sammenligne kvinden med. Det er en mærkværdig blanding af på den ene side materielle goder, såsom spande af guld, østers og en rø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind