Genre og komposition

 “Med naturen” er et prosadigt

Henrik Nordbrandts digt “Med naturen” er et prosadigt. Det vil sige, at det er skrevet i et almindeligt hverdagssprog og uden brug af fast rytme eller enderim. Når du læser “Med naturen”, vil du desuden se, at digtet teknisk set kunne have været skrevet som en almindelig, sammenhængende prosatekst - det står fx allerede samlet i én lang strofe med 28 vers i. Men Nordbrandt har valgt at sætte det op som et digt.

Tegnsætningen i digtet er lidt alternativ. Alle kommaer sidst i verslinjerne er udeladt. Digtet har desuden en cirkelkomposition, fordi sidste vers tager fat i samme emne og ordvalg som første vers: Første vers taler om naturen og kalder den “det billige bras” (l. 1) sammenlignet med kvinden i digtet, og sidste vers taler om historien og beskriver den ligeledes som noget “billigt bras” (l. 28) i sammenligning med kvin...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind