Med naturen

På de følgende sider hjælper vi dig med at forstå og analysere Henrik Nordbrandts digt “Med naturen” fra 1985. På første side finder du et resumé af digtet, baggrundsinformation om forfatteren og den litterære periode samt ordforklaringer.

Både digtets genre og komposition er præget af, at det er et digt, der placerer sig mellem modernisme og postmodernisme. Det ser vi fx på brugen af ironi og på den frie form uden faste strofer eller fast rytme.

Digtets billedsprog er domineret af sammenligninger, der helt lavpraktisk viser, hvor modsætningsfyldt kærligheden til et andet menneske kan være, og metaforer, der giver en mere intellektuel fremstilling af kærligheden.

Digtet rummer også andre sproglige virkemidler, der bidrager til fremstillingen af kærlighed. Fx semantiske skemaer, ironi, allusion og overdrivelse. Sammen giver de en anderledes og let ironisk skildring af det at elske et andet menneske.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af vores analyse af “Med naturen”

Digtets metaforer viser, hvor intellektuelt jeget er

I anden halvdel af “Med naturen” skiftes der fra sammenligninger til metaforer, helt konkret fra l. 15. Det betyder også, at der skiftes fra en materialistisk, lavpraktisk fremstilling af kærligheden til en mere intellektuel beskrivelse af den:

Det er en stor luxus at gå alene hjem fra dig
en overflod af kostbare stoffer
en silkekaravane, der går sine egne veje
og alt det eksotiske pelsudstyr
man har til eskimoer. (l. 15-19)

Her går vi fra hverdagsting som penge og biler til mere eksotiske ting som silke og pelse. Metaforerne beskriver kærligheden til kvinden, fx som “en overflod af kostbare stoffer” (l. 16). Fremstillingen af kærlighed bliver mere storslået i denne metafor, fordi der lånes betydning fra et kildeområde, der er kendetegnet ved noget fornemt (såsom silkestof). Overfloden af fornemme stoffer bruges til at beskrive målområdet, som er jegets kærlighed til kvinden.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind