Argumentation

Martin Luther Kings tale er hovedsageligt bygget op omkring direkte argumentation, altså at afsenderen præsenterer sine synspunkter og ideer tydeligt og direkte.

MLK er meget tydelig, når han beskriver den diskrimination og undertrykkelse, som sorte amerikanerne må lide under, selvom USA’s grundlæggende dokumenter angiveligt garanterer lige rettigheder til alle borgere: ”Ét hundrede år senere forkrøbles negerens liv stadigvæk på det skammeligste af raceadskillelsens bånd og diskriminationens lænker.” (l. 8-9); ”… skulle garanteres den umistelige ret til liv, frihed og stræben efter lykke. Det er åbenlyst i dag, at Amerika ikke har indfriet dette gældsbevis, for så vidt angår dets farvede borgere.” (18-20)

Han er også meget tydelig om sit syn på, hvordan kampen mod ulighed bør føres: ”Vi må st...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind