Appelformer

”Jeg har en drøm” af Martin Luther King Jr. er hovedsageligt opbygget ved brug af etos og patos, men den indeholder også enkelte logos-appeller. Afsenderen bruger appelformerne til at opfordre modtageren til at bakke op om borgerrettighedsbevægelsen ved at vise dem, hvorfor bevægelsen er nødvendig, og hvad den vil opnå.

Logos

King appellerer til fornuften i sin tale ved at nævne fakta og ved at bruge logiske argumenter, som understøtter hans synspunkter om racediskrimination. Alt dette fungerer som beviser for King i hans argumentation.

For eksempel opremser han faktiske situationer, hvor sorte amerikanere oplever diskrimination:

… negeren er offer for politivoldens usigelige grusomheder. Vi kan aldrig være tilfredse, så længe vore tunge, rejsetrætte kroppe ikke kan få et værelse på motellerne ved vejene og hotellerne i byerne. (l. 54-58)

Når han skaber den udvidede metafor om borgerrettighedsbevægelsen som det at indløse en check (l. 15-25), bruger King også en logisk tankegang. Analogien viser, at sorte amerikanere fortjener at have de samme rettigheder som alle andre:

Dette bevis var et løfte om, at alle mennesker - ja sorte såvel som hvide - skulle garanteres den umistelige ret til liv, frihed og stræben efter lykke. Det er åbenlyst i dag, at Amerika ikke har indfriet dette gældsbevis (l. 18-20)

Etos

En afsender benytter sig af etos, når han appellerer til sin troværdighed som afsender og til modtagerens tillid til denne. Jo mere sympatisk og pålidelig du virker, desto mere vil modtageren være tilbøjelig til at stole på dig og lade sig overtale af dine budskaber.

Som præst appellerer King i høj grad til autoriteten bag den kristne tro, og ifølge den er alle mennesker skabt lige og bør behandles derefter: ”Det er nu, vi skal skabe retfærdighed for alle Guds børn.”  (l. 31-32); ”Det vil være dagen, hvor alle Guds børn med en ny betydning vil kunne synge:” (l. 100) I 1963 var folk desuden mere religiøse end i dag, og det har sandsynligvis også bidraget til at give talen og King troværdighed.

Afsenderen henter o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind