Intention

Når man analyserer Dr. Martin Luther Kings intention med sin tale ”Jeg har en drøm”, er det vigtigt at være opmærksom på de historiske omstændigheder. Talen blev holdt ved Marchen i Washington for arbejde og frihed, og King brugte anledningen til at argumentere for nogle af de centrale mål for borgerrettighedsbevægelsen.

Fremme og bakke op om racelighed

Talen blev holdt til aktivister, men også vist på TV. Dens mål var at fremme og støtte racelighed, og det var altså den overordnede intention med talen.

For at opnå denne intention forfølger afsenderen forskellige mål relateret til den. Dele af talen skal motivere og inspirere aktivister til at fortsætte kampen for lige rettigheder til sorte borgere i USA: ”Lad os ikke gå til bunds i fortvivlelsens dal. Jeg siger til jer i dag, min venner, at selv om vi står over for vanskeligheder i dag og i morgen, så har jeg stadig en drøm.” (l. 78-80); ”Vend tilbage til Mississippi, vend tilbage til Alabama, vend tilbage til South Carolina, vend tilbage til Georgia, vend tilbage til Louisiana, vend tilbage til slumkvartererne og ghettoerne i vore nordstatsbyer, i bevidstheden om at på en eller anden måde kan og vil denne situation blive ændret.” (l. 75-77)

Opfordre til fredelig protest og en harmonisk fremtid

Afsenderen vil også overbevise borgerrettighedsaktivister om at fortsætte protesterne på en fredelig måde uden at skabe had til hvide amerikanere: ”Vi må stedse føre vor kamp på værdighedens og disciplinens høje plan. Vi må ikke tillade, at vor konstruktive protest udarter i fysisk vold.” (l. 44-45) Han opfordrer til et billede af et USA, hvor hvide og sorte amerikanere arbejder sammen for en bedre fremtid.

Kings intention er også at udtrykke sin drøm om et ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind