Analyse

Denne analyse af Martin Luther King Jr.’s tale ”Jeg har en drøm” er en oversat version af vores tilsvarende engelsksproglige produkt om originaludgaven af talen ”I Have a Dream”. Derfor afviger opbygningen i vores produkt også lidt, men analysen er i store træk inspireret af analysemodellen det retoriske pentagram. Her præsenterer vi en kort oversigt over vores analyse af talen.

Vi guider dig igennem de emner, som talen undersøger, nemlig racediskrimination, frihed og lighed. Vi ser nærmere på afsenderen, Martin Luther King Jr., ved at se på hans baggrund, hans rolle i borgerrettighedsbevægelsen, og det billede han giver af sig selv gennem talen.

Vi fortsætter ved at se på modtageren – bestående af de både sorte og hvide borgerrettighedsaktivister, der var til stede under talen, og den endnu større gruppe, der så talen på TV. Vi kommer også ind på, hvilke segmenter af tilskuerne taleren henvender sig til, og hvorfor.

Vi analyserer talerens sprog, herunder retoriske virkemidler som metaforer, gentagelser og appelformer. Vi diskuterer, hvordan disse virkemidler relaterer til afsenderens intention om at fremme lige rettigheder i det amerikanske samfund og at opfordre modtageren til at fortsætte med at bruge fredelige midler i kampen for borgerrettigheder og en afslutning på raceadskillelsen.

Vi gennemgår også talesituationen omkring talen, altså talens kontekst, med fokus på marchen i Washington som led i borgerrettighedsbevægelsen i USA i 1960’erne.

Læs hele analysen på de følgende sider og bliv meget klogere på en af verdenshistoriens største taler!

Yderligere hjælp

Analyse af tale

Har du brug for mere hjælp til taleanalyse? Så kan du finde vores store, danske vejledning til taleanalyse her.