Eksempelbesvarelser

Opgave 1

I opgave 1 af delprøve 2 skal du skrive et dagbogsindlæg på ca. 200 ord, hvor du fortæller om dine holdninger til klimaaktivisme (herunder forskellige protestformer), og om dine holdninger til klima og miljø generelt. I dit indlæg skal du inddrage Tekst A fra delprøve 1, samt en af teksterne B eller C. Du skal altså inddrage information om Irene Rubiera eller 'Fridays for Future' fra Tekst A. Derudover skal du bruge mindst 5 af de nedenstående verber i din tekst. 

pensar – preocuparse – tener – hacer – ayudar – comprender – gustar – acudir – vivir – esperar

I din tekst skal du bøje verberne, som her i listen står i infinitiv. I teksten skal du have bøjede former af verberne, således at følgende tider er at finde i teksten: imperfektum (uafsluttet datid), futurum (fremtid/nær fremtid) og perfektum (førnutid).

Husk, at hvis du vælger at bruge nær fremtid, så dannes det på spansk med perifrasen ir + a + infinitiv, ligesom vi har gjort i vores sidste eksempelbesvarelse (vamos a tener). Her skal du bøje hjælpeverbet ’ir’, og ikke verbet fra listen.

Vi har i vores eksempler fremhævet de verber fra listen, som vi har valgt at bruge, med fed skrift. Når vi har bøjet nogle a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind