Opgave 3

Som rådgiver for den britiske regering, skal du skrive et notat på maksimalt 600 ord.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag med det formål at nedbringe den offentlige gæld i % af BNP efter Corona-krisen. Skriv notatet med udgangspunkt i bilag 8, 9 og 11 samt din besvarelse af opgave 1 og 2.

Notatet skal som minimum indeholde vurderinger af konsekvenser for:

  a) Konkurrenceevnen

  b) Levestandarden

Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering.

Notatopgaver handler om at rådgive en beslutningstager. I dette tilfælde skal vi rådgive den britiske regering. Vi bliver bedt om at præsentere egnede tiltag til at nedbringe den offentlige gæld efter coronakrisen. Vi får at vide, at vi skal inddrage vores besvarelser af opgave 1 og 2 samt bilag 8, 9 og 11. Derudover er der et krav om at vi i vores præsentation af tiltag kommer ind på, hvilke konsekvenser de har for:

  1. Konkurrenceevnen
  2. Levestandarden

To etaper

Vi ved, at vi skal skrive notatet ud fra bilagene samt vores besvarelse af de øvrige opgaver. Vi kigger derfor på bilag og opgaver for at få en idé til, hvilke tiltag vi skal anbefale.

Bilag 11 handler om Keynes. Keynes mener, at man bør føre ekspansiv finanspolitik i lavkonjunkturer. I bilaget fremgår det også, at Keynes ikke mener, at man bør være bekymret over den stigende statsgæld, da inflation udhuler gælden over tid og større indkomster fører til øget skattebetaling, der hjælper med afbetalingen af gælden. I stedet skal man fokusere på borgernes levestandard. Bilag 8 og bilag 9 beskriver den ekspansive finanspolitik den britiske regering har ført ind til nu og vi ved fra opgave 2.1, hvor stor en recession Storbritannien er i. Vi synes derfor, at det giver mening, at vi i første omgang anbefaler, at man fortsætter den ekspansive finanspolitik til krisen er slut.

Vi bliver dog specifikt bedt om at præsentere tiltag, der kan bringe den offentlige gæld ned. Det vil kræve, at der kommer overskud på de offentlige finanser og/ eller at BNP stiger relativt til gælden. Vi kan skabe overskud på de offentlige finanser ved at føre kontraktiv finanspolitik, når arbejdsløsheden er lav. Bilag 9 nævner også en række kontraktive tiltag som vi kan inddrage. 

Vi vil altså foreslå den britiske regering to etaper for at nedbringe den offentlige gæld:

  1. Ekspansiv fin
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind