Opgave 2

Opgave 2.1

Analysér med udgangspunkt i bilag 6 udviklingen i Storbritanniens økonomi i 2020. Afgør desuden hvilke faktorer, der bidrog mest til recessionen.

Vi bliver bedt om at analysere Storbritanniens økonomi i 2020. Det gør vi via følgende tre trin:

  1. Identificér BNP i 2020.
  2. Analysér, hvordan posterne på forsyningsbalancen påvirker BNP.
  3. Afgør hvad, der bidrog mest til recessionen.

Trin 1: Identificér BNP i 2020

Vi kan se ud fra bilag 6, at BNP forventes at falde med 11,2 % i 2020, hvilket svarer til ca. 237,8 mia. pund. Det er et enormt fald og et klart tegn på recession. Faldet står i stærk kontrast til 2018 og 2019, hvor der var en stabil positiv vækst i Storbritannien.

Trin 2: Analysér, hvordan posterne på forsyningsbalancen påvirker BNP

Vi tager udgangspunkt i forsyningsbalancen, når vi skal analysere udviklingen i Storbritanniens økonomi. Ifølge forsyningsbalancen er Y + M = C + I + X. Eftersom vi gerne vil vide, hvad der har påvirket BNP, så vil vi gerne have isoleret Y. Det gør vi ved at trække M fra på begge sider af lighedstegnet, hvilket får forsyningsbalancen til at se sådan her ud: Y = C + I + X - M.

Forbrug (C)

Vi kan se, at det private forbrug forventes at falde med 14,6 %, hvilket er et markant fald. Årsagen er sandsynligvis, at forbrugerne har været tilbageholdende med deres forbrug under coronakrisen. Dels fordi der har været færre muligheder for at forbruge, når restauranter og andre kulturinstitutioner har været lukkede. Dels fordi man har frygtet for fremtiden og dermed ønsket at forøge ens opsparing. Vi kan også se i bilag 6, at husholdningernes opsparing er steget med 19,4 %, hvilket understøtter vores forklaring. Derudover forventes ledigheden at vokse i 2020. Fra 3,8 % i 2019 til 4,6 % i 2020. En øget ledighed kan også forklare fald i forbruget.

Bilag 6 viser også, at det offentlige forbrug forventes at falde med 9,4 % i 2020.

Investering (I)

Investeringerne forventes at falde i 2020 ifølge bilag 6. Lagerinvesteringer forventes at falde med 0,5 %, mens de resterende investeringer forventes at falde med hele 12,2 %.

Forholdet mellem import (M) og eksport (X)

Vi kan se, at både importen og eksporten forventes at falde i 2020. Importen forventes at falde med 21 %, mens eksporten forventes at falde med 13,1 %. Det er positivt for den britiske økonomi, at importen falder mere end eksporten. Vi ved fra bilag 1, at det kun er få lande, at Storbritannien har et handelsoverskud til. Det kan det forventede fald i importen muligvis ændre på.

En forklaring på, at importen falder er, at forbruget er faldet. En del af borgernes forbrug vil...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind