Opgave 3

Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.

Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Notatet skal indeholde vurderinger af:

a. påvirkning af udvalgte økonomiske mål

b. fordelingsmæssige virkninger

c. betydning for konkurrenceevnen

Notatopgaver handler om at hjælpe en beslutningstager. I dette tilfælde skal vi forestille os, at vi er en miljø-økonomisk rådgiver, der skal hjælpe regeringen med at udforme miljøpolitiske instrumenter. Vi ved fra opgaveformuleringen, at vores notat skal indeholde to ting:

  1. En præsentation af egnede tiltag.
  2. En vurdering af konsekvenser af tiltagene.

Ud fra opgaveformuleringen vælger vi derfor at opdele vores notat i to. Vi vil derfor først præsentere egnede tiltag og dernæst vurdere konsekvenserne. Vi får desuden at vide, at vores vurdering skal komme ind på tiltagenes

  • Påvirkning af udvalgte økonomiske mål. Der findes forskellige økonomiske mål, f.eks. økonomisk vækst og stabil inflation, hvilke mål et land arbejder for at opnå er en politisk beslutning. På siden De samfundsøkonomiske mål i vores noter til International Økonomi A kan du læse om forskellige typer mål.
  • Fordelingsmæssige virkninger. Det vil sige, hvordan tiltaget vil påvirke forskellige befolkningsgrupper. Eftersom den nuværende regering er en socialdemokratisk regering, så er den sandsynligvis interesseret i, at tiltagene ikke medfører økonomisk ulighed.
  • Betydning for konkurrenceevnen. Det vil sige, hvorvidt tiltaget har positiv, negativ eller ingen betydning for den danske konkurrenceevne. Konkurrenceevne hænger desuden sammen med det økonomiske mål om balance på betalingsbalancen.

Nedenfor fortæller vi, hvad vi vil komme ind for hvert punkt. Hvis du gerne vil læse en mere generelt guide til, hvordan man skriver et notat, så kan du læse om notatopgaver i vores guide til skriftlig eksamen i International Økonomi A.

Præsentation af egnede tiltag

Vi ved, at vi skal skrive notatet med udgangspunkt i bilagene samt de tidligere opgaver. Vi kigger derfor bilag og opgaver igennem for idéer til, hvilket tiltag vi kan præsentere for regeringen.

Opgave 1b, 1c og 2.2 b) samt bilag 2, 6 og 9 handler alle om afgifter. Vi syne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind