Opgave 2

Opgave 2.1  

Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

Vi skal analysere årsagerne til den forventede vækst i Danmark i 2020. Det gør vi via følgende tre trin:

  1. Identificér den forventede vækst i 2020.
  2. Analysér, hvordan posterne på forsyningsbalancen påvirker den forventede vækst.
  3. Vurdér hvad årsagerne til den forventede vækst er.

Trin 1: Identificér den forventede vækst i 2020

Vi kan se ud fra bilag 3, at den forventede vækst i Danmark i 2020 er 1,5 %, hvilket svarer til ca. 34 mia. kr. En stabil økonomisk vækst ligger typisk omkring 1-2 % årligt for vestlige lande. Danmark har altså en stabil økonomisk vækst. Vi kan dog se, at væksten i 2019 var på 2 % og at væksten forventes at falde yderligere i 2021. Det kunne derfor tyde på, at den danske økonomi oplever en afmatning.  

Trin 2: Analysér forsyningsbalancens poster

Vi tager udgangspunkt i forsyningsbalancen, når vi skal analysere vækst ud fra makroøkonomiske nøgletal. Ifølge forsyningsbalancen er Y + M = C + I + X.

Eftersom vi gerne vil analysere den økonomiske vækst, så vil vi gerne have isoleret Y. Det gør vi ved at trække M fra på begge sider af lighedstegnet, hvilket får forsyningsbalancen til at se sådan her ud: Y = C + I + X - M.

På den måde kan vi se, at stigning i forbrug, investering og eksport bidrager positivt til væksten, mens stigning i import bidrager negativt.

Forbrug (C)  

Vi kan se, at privatforbruget forventes at vokse med 1,9 % i 2020, hvilket er 0,3 procentpoint højere end i 2019. Stigningen i privatforbruget hænger sandsynligvis sammen med, at timelønnen i den private sektor er steget med 2,6 % og at den realdisponible indkomst er steget med 3,5 % og forbrugerpriserne er steget med 1,2 %. Danskernes købekraft forventes altså at blive større i 2020, fordi lønstigningen ikke ædes af inflation. Vi kan også se, at bruttoledigheden er nede på 3,4 %, hvilket man typisk vil betegne som fuld beskæftigelse. En høj beskæftigelse kan også være med til at forklare det voksende privatforbrug.  

Hvis vi kigger udover bilaget, så er også muligt, at den meget lave rente og lave oliepris har påvirket privatforbruget.

I bilag 3 kan vi også se, at det offentlige forbrug forventes at vokse med 1,3 % i 2020.  

Investeringer (I)

Med undtagelse af lagerinvesteringer, så forventes investeringerne at stige i 2020. Erhvervsinvesteringerne for...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind