Opgave 1

Opgave 1a)

Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

Vis indekstallene grafisk i et kurvediagram og forklar udviklingen.

I opgaveformuleringen bliver vi bedt om to ting:

  1. At beregne indeks for udviklingen i transport.
  2. At forklare udviklingen i transport.

Vi starter med at beregne indeks.

Indeksberegning

Indeks bruges til at belyse udvikling over tid. Vi kan beregne indekstal med følgende formel:

\frac{\text{V\ae rdi\ i\ \aa r\ X}}{\text{V\ae rdi\ i\ basis\aa r}}*100=\text{Indeksv\ae rdi\ i\ \aa r\ X}

Nedenfor kan du se vores beregning af indekstal. Hvis du er i tvivl om, hvordan du beregner indekstal i Excel eller hvordan du skal fortolke indekstal, så kan du læse en guide i vores kompendium om Kvantitativ analyse.

Tabel 1. Udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. 1990=basisår

Vi bliver bedt om at vise indekstallene grafisk med et kurvediagram. Du kan se kurvediagrammet nedenfor.

Figur 1. Udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. 1990=basisår

Forklar udviklingen

Ud fra figur 1 kan vi se, at persontransport med personbiler, busser og tog er steget fra 1990 til 2018. Transport i Danmark med bil og tog er steget med næsten 30 %, mens transporten med busser er steget med 10 %. Transporten med bil og tog begynder for alvor at stige omkring 1998. Det kan skyldes, at Storebæltsbroen åbnede for tog i 1997 og biler i 1998. Vi lægger også mærke til at biltransporten vokser hastigt i 10’erne. Det kan skyldes, at der var et fald i afgiften på personbiler. ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind