Opgave 3

Den tyske regering står i et dilemma mellem kortsigtede udfordringer med Corona-krisen og mere langsigtede udfordringer i den tyske økonomi.

Du er rådgiver for den tyske finansminister, og du er blevet bedt om at udarbejde et notat på 600 ord med forslag til tiltag og vurdering heraf, der vil gavne tysk økonomi.

Du skal inddrage konsekvenserne af tiltagene for:

  • Den tyske konkurrenceevne
  • En bæredygtig genstart af økonomien
  • En overholdelse af Sixpack-aftalen (dvs. aftalen i EU om størrelsen af et eventuelt betalingsbalanceoverskud)

Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Bedømmelsen foretages på baggrund af en helhedsvurdering.

Vi får at vide, at den tyske regering står overfor nogle udfordringer i den tyske økonomi. I opgaveformuleringen får vi nogle hints til, hvad der er relevant at komme ind på. Vi får eksempelvis at vide, at der er et dilemma mellem de kortsigtede og de langsigtede udfordringer. Dilemmaet handler sandsynligvis om, at løsningen af de kortsigtede udfordringer vil skabe yderligere gæld, hvilket er et langsigtet problem. Vi får også at vide, at vi skal komme ind på en række konsekvenser. Her er det relevant at komme ind på, at et tiltag der er godt for konkurrenceevnen kan være dårligt for overholdelsen af Sixpack-aftalen. Sixpack-aftalen indeholder en række ting, blandt andet et krav om, at overskuddet på betalingsbalancen max må være 6 % i gennemsnit over 3 år. Tiltag, der forbedrer konkurrenceevnen, vil typisk føre til et større betalingsbalanceoverskud. Aftalen skærper også kravet om, at den offentlige bruttogæld højest må udgøre 60 % af BNP. 

Vi har valgt at gennemgå de kortsigtede udfordringer, før vi kigger på de langsigtede.

Kortsigtede udfordri

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind