Opgave 2

Opgave 2.1 

Analysér ud fra bilag 6 den økonomiske udvikling i Tyskland i 2020 med fokus på de offentlige finanser.

Opgaveformuleringen fortæller os, at vi skal analysere udviklingen i den tyske økonomi i 2020 med fokus på de offentlige finanser. Vi vælger derfor at tage udgangspunkt i den offentlige saldo.

Vi kan se, at den offentlige saldo forventes at have et underskud på 7,1 % i 2020, hvilket adskiller sig markant fra de foregående år, der alle havde et overskud. Når der er underskud på den offentlige saldo, så betyder det, at det offentliges udgifter overstiger indtægterne. Nedenfor vil vi kigge på årsagerne til, at indtægterne falder og udgifterne stiger.

Årsager til at indtægterne falder

En del af underskuddet på de offentlige finanser kan forklares ved, at statens skatteindtægter forventes at falde som følge af coronakrisen. Det kan vi se på flere måder.

Vi kan se, at arbejdsløsheden forventes, at stige fra 3,2 % til 4,5 %. Når folk bliver arbejdsløse, så bliver deres indtægt mindre og de skal dermed betale mindre i skat. Når folk bliver arbejdsløse, og i kriser generelt, så bliver folk mere forbeholdne med at bruge penge. Det betyder, at forbrugerne forbruger mindre, hvilket får virksomhedernes indtægter, og dermed også deres skattebetaling, til at falde.

I bilag 6 kan vi se, at privatforbruget forventes at falde med 6 %. Det er et voldsomt fald. Forbrugernes tilbageholdenhed ses også ved, at eksporten og importen forventes at falde markant. Eksporten forventes at falde med 13,6 %, hvilket har stor betydning for de tyske virksomheders indtægter. Endelig kan vi se, at BNP forventes at falde med 6,6 %, hvilket betyder et fald i produktionen, hvilket også betyder færre skatteindtægter til den tyske stat.

Årsager til at udgifterne stiger

Underskuddet kan også forklares ved at udgifterne stiger. I bilag 6 kan vi se, at det offentlige forbrug forventes at stige med 4 %. Det skyldes sandsynligvis, at den tyske stat har skulle bruge penge på værnemidler, coronatests, vacciner og hjælpepakker. Der er også øgede udgifter til det stigende antal arbejdsløse. I lavkonjunkturer vil regeringer også ofte vælge at føre ekspansiv finanspolitik, hvilket yderligere vil øge underskuddet.  

Konsekvenser ved underskud på de offentlige finanser

Når statens udgifter er større end indtægtern...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind