Integration

Hvad er integration?

Når vi taler om integration inden for matematik, så taler vi om det at bestemme et ubestemt integral, dvs. at bestemme en stamfunktion. Vi siger, at vi integrerer en funktion.

Når vi bestemmer et ubestemt integral, så tilføjer vi altid en konstant, kaldet integrationskonstanten. Vi benytter typisk k som integrationskonstant.

Eksempel

En funktion f er givet ved f(x) = 2x. F(x) = x2 er en stamfunktion til f, da (x2)' = 2x. Dermed er

\int 2xdx = x^2 + k, \quad k \in \mathbb{R}

Regneregler for integraler

Når vi skal integrere en funktion, så kan vi gøre brug af en række regneregler for integraler og metoden integration ved substitution.

Med regnereglerne og integration ved substitution kan vi integrere nogle typer af funktioner, men ikke alle funktioner. Fx kan vi ikke integrere funktionen

f(x) = (x...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind