Partiel integration

Ikke kernestof.

Hvad er partiel integration?

Partiel integration er en metode, der kan benyttes til at omskrive et integral til en funktion samt et nyt integral. Partiel integration betyder netop "delvis integration". Metoden bruges ofte til at omskrive et integral, der ikke umiddelbart kan beregnes, til en funktion samt et nyt integral, der forhåbentlig kan beregnes med regnereglerne for integralregning.

Inden for differentialregning har vi produktreglen og kvotientreglen, som vi kan bruge til at differentiere et produkt (f · g) eller en kvotient (f/g). Der findes ikke tilsvarende regler inden for integralregning. I nogle tilfælde kan vi i stedet bruge partiel integration.

Partiel integration af ubestemte integraler

Sætning. Partiel integration.

Hvis f og g er kontinuerte funktioner, og G er en vilkårlig stamfunktion

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind