Kurvelængde

Hvad er kurvelængden?

Længden af grafen for en funktion i et interval kaldes kurvelængden.

På figuren herover har vi markeret grafen for en funktion f i intervallet [a;b] med rødt. Når vi taler om kurvelængden, så taler vi enten om længden af en kurve i et interval [a;b] eller længden af en kurve mellem to punkter (a,f(a)) og (b,f(b)).

Bestem kurvelængden

Sætningen herunder beskriver, hvordan vi kan bestemme længden af grafen for en funktion i et interval, når funktionen er differentiabel, og den afledte funktion er kontinuert.

Sætning. Kurvelængde.

Hvis funktionen f er differentiabel i intervallet ]a;b[, og den afledte funktion f ' er kontinuert i intervallet [a;b], så er længden af grafen for f fra punktet (a,f(a)) til punktet (b,f(b)) givet ved

L = \int_a^b \sqrt{1+ f'(x)^2} dx

Vi beviser sætningen på siden Bevis...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind