Areal af område mellem grafer

Arealet af et område mellem graferne for to funktioner

Graferne for to funktioner kan afgrænse et område med et areal. Arealet kan bestemmes med integralregning.

Sætning. Areal af område mellem to grafer.

Hvis funktionerne f og g er kontinuerte i intervallet [a;b], og g(x) ≤ f(x) for alle x ∈ [a;b], så afgrænser graferne for f og g og linjerne givet ved x = a og x = b et område M. Arealet af M er givet ved

A_M = \int_a^b (f(x) - g(x))dx

Vi beviser sætningen på siden Beviser med arealfunktioner.

Eksempel: Bestem arealet af et område i intervallet [-1;1]

Figuren herover viser graferne for to kontinuerte funktioner f og g:

\begin{align*} f(x) &= -x^2 + 4 \\[1em] g(x) &= x^2 + 2 \end{align}

Grafen for f er en parabel, der vender benene nedad (rød), mens grafen for g er en parabel, der vender benene opad (blå).

Graferne for f og g afgrænser i intervallet [-1;1] et område M. Vi vil bestemme arealet af M.

Da g(x) ≤ f(x) for all...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind