Individ og fællesskab | Fællesdel

Her finder du vores opgavehjælp til fællesdelen fra eksamenssættet "Individ og fællesskab", der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 28 maj 2020. Du kan bruge vores opgavehjælp som en hjælp til din egen besvarelse.  

Opgaveformuleringen lød:

Opgave 1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om sammenhængen mellem antal års skolegang og forventet levealder? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem antal års skolegang og den forventede levealder. Du skal i besvarelsen anvende viden om samfundsudvikling i lande på forskellige udviklingstrin.

Opgave 1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til offentlige udgifter til løsning af miljøproblemer, der kommer til udtryk i tabel 2. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Uddrag fra opgave 1b

Vi ved, at partiernes holdninger varierer ud fra, hvor de placerer sig på henholdsvis den fordelings- og den værdipolitiske skillelinje. Det virker derfor sandsynligt, at partier med bestemte holdninger tiltrækker vælgere, der deler de holdninger. Vi kigger derfor efter om vi kan se forskel på de politiske blokke.

I tabel 2 lægger vi mærke til, at et flertal af rød bloks vælgere mener, at der bruges for få penge på at løse miljøproblemerne (mellem cirka 57 % og 90 %). En forklaring kan være, at røde partier traditionelt har emneejerskab på miljø- og klimaområdet. Vælgerne mener altså, at røde partier er bedst til varetage miljømæssige problemstilling. Røde partier tiltrækker derfor vælgere, der mener, at der skal bruges flere penge på at forbedre miljøet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Individ og fællesskab | Fællesdel

[1]
Bedømmelser
  • 20-04-2021
    Givet af 3.g'er på STX