Rim og rytme

...

Rytmen i digtet er bunden og præget af enkelte brud

Rytmen i ”I Danmark er jeg født” er bunden. Det er den, fordi rytmen er (næsten) den samme i alle digtets strofer.

Overordnet set består digtet af jambiske vers; dvs. at versefødderne er skiftevis tryksvage og trykstærke (jambe: ᴗ –). På et par punkter er der dog afvigelser. For det første slutter cirka halvdelen af versene med en ekstra tryksvag stavelse. Og for det andet optræder der en trokæ i det sidste vers i hver strofe. Strofen indledes med to jamber (”Dig elsker jeg”), som herefter efterfølges af en trokæ (– ᴗ, ”Danmark”). Efter trokæen kommer der igen to jamber (”mit Fædreland”). Disse små afvigelser ændrer dog ikke ved, at digtet overordnet set består af jambiske vers.

Her nedenfor har vi markeret alle de trykstærke stavelser i digtets anden strofe:

Hvor reder Sommeren vel Blomstersengen
Meer rigt end her, ned til den aabne Strand?
Hvor staaer Fuldmaanen over Kløver-Engen
Saa deilig, som i gens Fædreland?
Du danske friske Strand,
Hvor Dannebrogen vaier, —
Gud gav os den — Gud giv den bedste Seier! —
Dig elsker jeg! — Danmark, mit Fædreland

Som …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind