Fortælleteknik

...

Synsvinklen og perspektivet peger på digtets hensigt

Der er indre synsvinkel i ”I Danmark er jeg født”. Det kan vi se ved, at vi har adgang til det lyriske jegs tanker og følelser. Vi får bl.a. indblik i hans store fædrelandskærlighed.

Men selv om vi på den måde har adgang til jegets tanker og følelser, er det faktisk ikke jeget, der er interessant i digtet. Tankerne og følelserne bliver i stedet brugt til at rette opmærksomheden mod det, der er fokus på i digtet, nemlig Danmark og de nationale symboler, som digtet er i gang med at konstruere.

På den måde kan vi sige, at den indre synsvinkel bruges som et følelsesladet og subjektivt middel til at sætte fokus på perspektivet i digtet; nemlig det nationale perspektiv.

Det er tydeligt, at perspektivet er nationalt. Alt i digtet handler om Danmark og forstås ud fra et dansk perspektiv. I løbet af digtet fremhæver jeget alle de ting, som han elsker ved Danmark: Det danske sprog, den friske strand, gravhøjene, bøgen og Dannebrog. Ved på den måde at fremhæve disse ting som s…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind