Andre sproglige virkemidler

...

Den høje sproglige stil understreger digtets følelsesfulde indhold

”I Danmark er jeg født” er skrevet i 1850, og det kan selvfølgelig ses i sproget. Helt naturligt kommer ældre sprog ofte til at virke højtideligt og måske også lidt ’stift’ på en nutidig læser. Derfor kan det nogle gange være svært at vurdere, om den sproglige stil bare er lidt gammeldags, eller om den rent faktisk er høj.

I ”I Danmark er jeg født” er den sproglige stil dog høj, og det er der flere grunde til. Eksempelvis gøres der brug af poetiske ord og billeder. Det ser vi fx i anden strofe, hvor sommeren reder ”Blomstersengen […] ned til den aabne Strand”. Det er en poetisk og smuk måde at sige, at der er mange blomster tæt på stranden, og at de nærmest indbyder jeget til at lægge sig i dem.

Et andet eksempel finder vi i fjerde strofe, hvor det danske sprog når jegets hjerte ”som en sød Musik”. I stedet for bare at sige, at han bliver berørt, når han hører det danske sprog, bruger han et poetisk billede til at beskrive sine følelser.

I digtet gøres der også brug af omvendt ordstilling, hvor fx navneord og udsagnsord bytter plads. Det gør, at den sproglige stil kommer til at ligge langt væk fra almindeligt talesprog. Det er der flere eksempler på i tredje strofe. Fx lyder det i første vers sådan her: ”Engang Du Herre var i hele Norden”. I almindeligt talesprog ville det være mere naturligt at sige ’Engang var du Herre i hele Norden’. Et…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind