Fortælleteknik

Det lyriske jeg viser sig først i strofe seks

Salmen er fortalt af et lyrisk jeg. Det lyriske jeg viser sig dog først i strofe seks:

Vel da! saa vil jeg mig aldrig bemøye
    Om ikke Verden gaar efter min Agt!
Ingen Bekymring skal kunde mig bøye,
    Intet skal giøre mit Hierte forsagt!

I de første fem strofer er der intet åbenbart lyrisk jeg. Her er fortælleren altså skjult. Den skjulte fortællerstemme giver salmen en autoritet. Beskrivelsen af forskellene mellem himlen og jorden fremstår objektive og troværdige. Det er ikke et jeg, som fortæller om sine subjektive idéer – det er en upersonlig, skjult fortæller, som konstaterer fak...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind