Argumentation og appelformer

Her får du hjælp til at analysere og karakterisere argumentationsmåden og appelformerne i “Hvad er det at være dansk?”.  Vi vil tage udgangspunkt i Søren Krarups brug af logos, etos og patos og se nærmere på, hvordan han bruger appelformerne til at argumentere for sine holdninger i teksten. …

...

Logos - Krarup taler til fornuften

I store dele af Krarups tekst møder du argumenttyper, som taler til læserens fornuft. De vigtigste er definitioner og sammenligninger.

Klare definitioner taler til fornuften

Krarup bruger definitioner til at tale til modtagerens fornuft. Med en definition formulerer man, hvad noget (fx danskhed) grundlæggende er. Dermed gør man det let for modtagerne at forholde sig til emnet med fornuften.

Det første synspunkt i Krarups tekst er et svar på titlens retoriske spørgsmål “Hvad er det at være dansk?” Krarup vælger at svare på spørgsmålet ved at give sin egen defini…

...

Patos – Krarups artikel taler til frygt og kærlighed

Søren Krarups argumentation handler også meget om at tale til læsernes følelser. Han taler til læsernes frygt ved at stille et skræmmebillede op af sine modstandere, og han taler til deres fædrelandskærlighed ved at sammenligne kærlighed i familien med kærlighed til fædrelandet.  

Skræmmebillede taler til læsernes frygt

Søren Krarup tegner et skræmmebillede, som taler til læserens frygt. Han fremstiller sine modstandere som nogle, der forsøger at ødelægge det danske, Ifølge Søren Krarup er modstanderne farlige, fordi de ikke forstår danskheden …

...

Etos - Krarup kæmper for sandheden

Gennem artiklen har Krarup med logos og patos givet et billede af danskheden og dens fjender. Han benytter sig af en meget fortællende argumentationsform, hvor han opstiller klare fjendebilleder og antyder en masse forfærdelige ting, som er ved at ske mod danskerne. Oven på det bygger han så en etos. Det gør han ved at fremstille sig selv og danskerne som ofre for nogle modstanderes forfølgelse.    

Læseren holder med Krarup, fordi modstanderne chikanerer ham

Søren Krarup skriver om sig selv som en person, der er optaget af at komme med sande argumenter, altså e…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind