HTX Engelsk B | 25. maj 2021

I denne opgavehjælp får du hjælp til at besvare den skriftlige eksamen i Engelsk B på HTX fra den 25. maj 2021. 

Assignment 1 giver dig et kort tekststykke, hvor du skal indsætte ni manglende punktummer og rette til stort begyndelsesbogstav. Vi giver dig hints til at finde de relevante steder i teksten og lave de nødvendige omskrivninger. 

Assignment 2 giver dig et kort tekststykke og beder dig om at finde to eksempler på seks forskellige ordklasser. Du skal helt specifikt finde de to første steder, hvor den relevante ordklasse optræder i teksten. Vi giver dig hints til at identificere de to eksempler, du har brug for til hver ordklasse, og hjælper dig med at undgå typiske fælder. 

Assignment 3 beder dig om at skrive en kort tekst til et billede, hvor du anvender konjunktioner. Du skal herefter markere fire forskellige konjunktioner i din egen tekst. Vi giver dig et overblik over de forskellige typer konjunktioner og hjælper dig med at bruge dem korrekt. 

Assignment 4 tager udgangspunkt i din egen besvarelse til Assignment 5 og består af to underopgaver. Først bliver du bedt om at finde to sætninger med verballed i præsens (nutid), som skal omskrives til både præteritum (datid) og futurum (fremtid). Dernæst skal du finde en enkelt sætning med subjekt i 3. person singularis (ental), som skal omskrives til 3. person pluralis (flertal). 

Assignment 5 beder dig om at skrive et argumentative essay om emnet genetically engineered mosquitoes ud fra en artikel og et videoklip. Dit argumentative esssay skal indeholde både redegørelse og diskussion. Vi giver dig hints til at bruge kildeteksterne fornuftigt og skrive en velfungerende besvarelse. 

Vi giver dig løbende henvisninger til vores Engelsk Grammatik, hvis du har brug for at få nogle af de grammatiske emner uddybet undervejs. 

Du har også mulighed for at se konkrete bud på besvarelser under hver opgave, så du kan tjekke dine svar. 

Husk: Øvelse gør mester, så prøv at løse opgaverne selv først!

Mere hjælp

Vejledning til Delprøve 1 i Engelsk

I denne vejledning kan du finde hjælp til mange af de opgavetyper, som du kan møde i sprogopgaverne (‘Delprøve 1’) til den skriftlige eksamen i Engelsk. Vejledningen dækker typiske opgavetyper fra både STX, HHX, HTX og HF og giver både gode råd og konkrete eksempler på besvarelser.

Vejledning til argumentative essay

Få hjælp til at skrive et argumentative essay i Engelsk med Studienets trin-for-trin vejledning. Denne vejledning er specifikt designet til at hjælpe dig med den genre, som hedder argumentative essay (eller bare essay). Du vil altid møde denne genre på HTX B, HTX A og EUX B, og den kan også dukke op på HHX A.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

HTX Engelsk B | 25. maj 2021

[1]
Bedømmelser
  • 31-08-2022
    Givet af HTX-elev på 2. år