Hormonforstyrrende stoffer

Biologi C, B og A + Biotek A.

Hormonforstyrrende stoffer påvirker levende organismers naturlige hormonelle signalering. Stofferne kan enten ligne naturlige hormoner eller forstyrre kroppens justering af sit naturlige hormonniveau.

Hormonforstyrrende stoffer er skadelige stoffer, der er fremmede i vores miljø. Du kan læse om forskellige typer af hormonforstyrrende stoffer og deres påvirkning af kroppen i vores kompendium om økotoksikologi.