Diskussion

Hvad er en diskussion?

Det sidste led i en historieopgave er diskussionen. Diskussionsafsnittet vil typisk fungere som en samlet vurdering af dine analyser. Du kan skrive dit diskussionsafsnit på flere måder, hvor du fokuserer på én eller flere ting fra din analyse:

  • Du kan skrive en nuanceret vurdering af en sag eller af dine kilder, hvor du belyser dit emne fra flere sider og pointerer, hvis der f.eks. er modstridende argumenter. Det handler ikke om at fortælle, hvilken kilde der har mest ret eller tager mest fejl. Du skal bringe kilderne i spil med eller mod hinanden og undersøge, hvor enigheden eller uenigheden opstår og derudover komme med bud på, hvorfor det mon forholder sig sådan. Nedenfor ser du et godt eksempel på, hvordan man kan skrive nuanceret i sin vurdering af kilder. Eksemplet er fra en opgave om jøderne i Danmark under den tyske besættelse 1940-1945:

Den sekundære litteratur, som redegørelsen er baseret på, peger på, at rigtig mange danskere deltog i evakueringen af jøderne. Deriblandt var mange, der ikke var en del af den organiserede modstandsbevægelse, og derfor var der i eftertiden et billede af, at danskerne havde en særlig omsorg og solidaritet med jøderne. Penge var dog også en afgørende faktor, da det ikke var gratis for jøderne at flygte. Gilbert Lassens skildring bakker overordnet set op om pointerne fra redegørelsen. Pengene fylder meget i kilden, hvor Lassen fx skriver: ”Til denne Baad var samlet ca 40.000 Kr 10 sammen i Slagter Olsens Udhus.”16 Men samtidig vidner kilden også om en velvilje og omsorg fra helt almindelige Gilleleje-borgere. Nogle af Gilleleje-borgerne stopper dog i en periode med at hjælpe, men i kilden fremstilles årsagen til det mere som frygt end som jødehad. Antisemitismen er ikke at mærke i kilden. Umiddelbart peger kilden altså på, at danskernes solidaritet var en vigtig årsag til, at det lykkedes mange af jøderne at flygte. Analysen af "Appelsiner" kan dog bruges til at nuancere dette billede. Ditlevsen tegner nemlig i "Appelsiner" et andet og mere kritisk billede af den danske solidaritet. Hun fremstiller danskerne som hykleriske og dobbeltmoralske, fordi de kun har solidaritet med jøderne, så længe det ikke skygger for deres egen velstand og sociale status. På den måde kan Ditlevsens fremstilling

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind