Analyse

Hvad er en analyse?

Når du skal skrive analysen i en historieopgave, skal kildekritikken og læsningen af dine kilder stå i centrum. I analysen skal du nærlæse dine kilder og forholde dig kritisk til det, de siger, ved at svare på spørgsmål, som knytter sig til ordene “hvorfor” og “hvordan”. Analysedelen i din historieopgave kaldes også for undersøgelsen. 

Ofte vil din analyse bestå af kildeanalyser, men det kan også være, at din analyse er en komparativ analyse af to forskellige historiske fremstillinger om det samme emne eller af to forskellige begivenheder, der foregår på samme tid. Du kan læse mere om at sammenligne på siden om komparativ analy…

...

Eksempel på en analyse i Historie

Nedenfor kan du læse et eksempel på en analyse af en tale fra september 1942 af statsminister Vilhelm Buhl under besættelsen 1940-1945. 

I talen var Buhls syn på vigtigheden af samarbejdspolitikken tydelig. Han understregede, at samarbejdspolitikken var i Danmarks interesse:

Og endvidere maa det ikke glemmes, at det først og fremmest er en dansk Statsinteresse at undgaa Sabotagehandlinger, og det være sig mod Trafikmidler, offentlige Forsyningsindretninger etc. eller mod den tyske Værnemagts Materiel. Direkte eller indirekte er det vort eget Land, der kommer til at lide mest under Følgerne af saadanne Handlin…

...

Analyse i større skrifte opgaver i Historie

Mangler du mere specifik hjælp til, hvordan du foretager en analyse i Historie i forbindelse med at skrive større opgaver, kan du på andre sider læse om, hvordan man analyserer historiefagligt i henholdvis historieopgaven (HO), i dansk-historieopgaven (DHO) eller i din studieretningsprojektopgave (SRP).

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind