Tendens og troværdighed

Når man undersøger en kilde som en beretning, skal man altid vurdere, hvor troværdig den er. Man kan undersøge troværdighed gennem en undersøgelse af kildens tendens eller ved hjælp af de tre parametre for troværdighed. Disse to måder at undersøge troværdighed på er delvist sammenfaldende. Tendens har at gøre med parametrene evne og vilje.

Tendens

Hvad er tendens?

Tendens vil sige, at det, kilden fortæller, er påvirket i en bestemt retning på grund af forfatterens holdninger eller verdenssyn. Alle kilder har et formål, og derfor har alle kilder også en tendens. Hvis en kilde har en kraftig tendens, siger man, at den er tendentiøs. En tendentiøs kilde er ikke nødvendigvis en dårlig kilde - det betyder bare, at du skal tage nogle forbehold, når du bruger den. Kildens kvalitet kommer an på, hvad du spørger den om.

F.eks. kan en politikers tale om et givent emne været præget af en meget kraftig tendens, idet politikeren forsøger at fremme sin sag. Det betyder, at talen har en kraftig tendens, der taler for politikerens eget parti og måske ignorerer forhold, der går imod politikerens politiske dagsorden. Derfor kan vi ikke være sikre på, at vi får præsenteret sagen så objektivt som muligt. Her vil tendensen ofte stå i vejen for, at talen giver os den bedst mulige viden om sagen. Omvendt er det intet problem at kilden har en tendens, hvis det er det politiske synspunkt, vi er interesserede i. Så er det netop tendensen, vi er interesserede i at analysere.

En undersøgelse af en kildes tendens skal sikre, at man ikke blindt stoler på kildens påstande. Hvis vi f.eks. har en stor mistanke om, at kilden lyver, bør vi ikke bruge den som beretning om det, den lyver om. Omvendt kan vi sagtens bruge kilden til netop at vise, at den lyver. Mener man, at kildens tendens ikke står i vejen for det, man vil undersøge, kan ma...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind