Levn og beretning

I Historie skelner man mellem at opfatte kilder som enten beretninger eller levn. Nedenfor kan du læse om forskellen på beretninger og levn, og hvornår en kilde anvendes som henholdsvis et levn eller en beretning.

...

Beretning

Når du bruger det, en kilde siger om en historisk begivenhed eller et givent emne, anvender du kilden som en beretning. Fokus er på de informationer, som kilden prøver at formidle om fortiden. Eksempler på beretninger kan være officielle udtalelser om en hændelse, dagbøger, middelalderkrøniker og regnskabsbøger. Hvis du f.eks. anvender en dagbog som en beretning, har du fokus på, hvad dagbogen fortæller om den virkelighed uden for kilden, som du gerne vil beskrive. Det kunne f.eks. være, at dagbogen leverer detaljerede, tekniske oplysninger om, hvad man spiste, og hvordan m…

...

Levn

Når du betragter en kilde som udtryk for andet end det, den beretter om, anvender du kilden som et levn. Kilden er altid et udtryk for den tid, den blev skabt i. Det betyder, at du bruger kilden på en anden måde, end hvad afsenderen/forfatteren til kilden selv havde tiltænkt. En god måde at betragte levn på, er at anskue dem som rester af fortiden, der afslører noget om den bestemte historiske situation, de blev…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind