Kildekritik

I Historie er kildekritik den vigtigste metode. Det er helt afgørende, at du forholder dig kritisk til de kilder, du arbejder med, for uden kildekritik kan du ikke lave en velargumenteret analyse af kilderne. Kildekritik vil grundlæggende sige, at du:

  • Går ’bag om’ kilderne og stiller kritiske spørgsmål til dem.
  • Undersøger kildernes troværdighed og ’tendens’.
  • Kigger kritisk på kildernes evne til at sige noget sandt om de historiske begivenheder.
  • Tager højde for kildernes ’svagheder’ og problemer.

Kildekritisk metode kan deles op i vurdering af kildens troværdighed og tendens, analyse af kildens formål/hensigt samt problematisering af kilden. Dette kaldes også tilsammen for kildekritisk analyse.

Videoer om kildekritik

1. Hvad er kilder og kildekritik?

2. Sådan laver du kildekritik

3. Et eksempel på kildekritik i hverdagen