Materialer

Kilder og historiske fremstillinger

I din opgave kommer du til at anvende to forskellige typer tekster. Den ene type er de tekster, som du analyserer og fortolker. De kaldes ofte for din primærlitteratur. Den anden type er de tekster, som du redegør for eller bare læser for at få baggrundsviden. De kaldes din sekundærlitteratur.

Historiefagets primærlitteratur er kilder i form af beretninger eller levn. Sekundærlitteraturen er som regel historiske fremstillinger.

Kilder er materiale, som typisk stammer fra den historiske periode, som du skriver om, de kan dog også være skrevet senere. Man kan skelne mellem to forskellige typer af kilder. 

  • Beretninger fortæller direkte om historiske begivenheder (fx taler, avisartikler, breve, interviews osv.) 
  • Levn fortæller ikke direkte om begivenheder, men du kan bruge dem til undersøge levevilkår, tænkemåder og livet mere generelt i kildens historiske tid (fx lovtekster, litteratur, dagbøger osv.)

Grænsen er dog ikke 100% skarp mellem beretninger og levn. For du kan godt bruge en beretning som et levn, hvor det ikke er begivenheden, der har din interesse, men fx datidens menneskers måde at tænke på.

Historiske fremstillinger er en samlet fortælling om en historisk periode, en konkret begivenhed eller et tema på tværs af perioderne. De historiske fremstillinger kan være udarbejdet af faghistorikere eller de kan være fra populærkulturen. Det er klart, at faghistorikere som regel laver bedre og mere seriøse historiske fremstillinger end fx en filminstruktør gør. Fremstillingerne kan både være i form af faglitteratur (fx historiebøger, artikler og afhandlinger) og medieprodukter (fx dokumentarfilm, radioprogrammer og websider).

En historisk fremstilling kan enten være primærlitteratur eller sekundærlitteratur afhængigt af, hvad du bruger den til i din opgave. Hvis du kun bruger den historiske fremstilling til at redegøre for eller til at få baggrundsviden om emnet, så er den sekundærlitteratur. Hvis du analyserer de historiske fremstillinger fx ved at sammenligne deres udlægninger af en begivenhed eller et tema, så er de primærlitteratur. 

Du kan også bruge historiske fremstillinger som kilder. Hvis du fx finder en gammel historiebog fra 30'erne, så kan den bruges som kilde til at undersøge 30'ernes måde at tænke historien på. Men så skal du selvfølgelig også behandle den på samme måde, som du behandler andre kilder i din opgave - dvs. med kildekritik.

Informationssøgning følger opgaveprocessen

Du skal lede efter materiale flere gange i løbet af arbejdet med din opgave. Før du har fået afgrænset dit emne og fået din problemformulering på plads, har du brug for en overordnet og ret bred informationssøgning.

I denne fase af opgaveproce...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind