Assignment 2 - Do-omskrivning, modalverber, konjunktioner og sætningsanalyse

Introduktion

Her får du Studienets vejledning til Assignment 2 fra den skriftlige eksamen i Engelsk A på HHX fra den 25. maj 2021.

Besvar opgave a, b, c og d med udgangspunkt i nedenstående tekststykke. Brug relevant grammatisk terminologi.

a) To verballed omskrevet med ’do’ er understreget. Forklar for hvert eksempel, hvorfor der er anvendt omskrivning med ’do’.

b) Find og skriv fire verballed, som indeholder forskellige modalverber.

c) Find og skriv et eksempel på en parataktisk (sideordnende) og en hypotaktisk (underordnende) konjunktion.

d) Foretag en syntaktisk analyse af nedenstående sætning:

It’s a systemic problem and will require a systemic solution.

Vær opmærksom på, at alle sætningsled ikke nødvendigvis forekommer.

Inden du går i gang med opgaven, anbefaler vi, at du læser op på do-omskrivning, modalverber og konjunktioner i vores engelske grammatikkompendium. Det kan også være nyttigt at læse om sætningsanalyse i vores generelle grammatikkompendium. 

Hints til 2a

Hint om do-omskrivning
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempelbesvarelse til 2a

Her kan du se et eksempel på, hvordan opgaven kan besvares:

Eksempelbesvarelse
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hints til 2b

Hint om modalverber
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hint om udvalg
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempelbesvarelse til 2b

Her kan du se et eksempel på, hvordan opgaven kan besvares. Bemærk, at der er flere end fire verballed at vælge imellem, så din besvarelse ligner ikke nødvendigvis vores.

Eksempelbesvarelse
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hints til 2c

Hint om parataktiske konjunktioner
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hint om hypotaktiske konjunktioner
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempelbesvarelse til 2c

Her kan du se et eksempel på, hvordan opgaven kan besvares. 

Eksempelbesvarelse
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hints til 2d

Hint om subjekt og verballed
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hint om subjektsprædikat og direkte objekt
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hint om konjunktional
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Eksempelbesvarelse til 2d

Her kan du se, hvordan en korrekt besvarelse af opgaven ser ud.

Eksempelbesvarelse
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind