Hjælp til skiftlig opgave om Foran Alteret

Store skriftlige opgaver

Skal du skrive en stor skriftligt opgave, hvor du inddrager "Foran Alteret", fx DHO eller SRP? Så er der nogle bestemte ting, det kan være godt at lægge vægt på.

"Foran Alteret" bruges ofte i projekter, der handler om kvinderettigheder/kønsroller, om det moderne gennembrud som periode i litteraturhistorien eller begge dele. Dit fokus i analysen afhænger af dit emne og fag.

Hvis du skriver om det moderne gennembrud i dansk, så vil det være en god ide at komme ind på realistiske og impressionistiske træk i teksten. Du skal selvfølgelig stadig komme ind på tekstens indhold, men formen er en vigtig del af det nye ved det moderne gennembruds litteratur.

Hvis du skriver om kvinderettigheder i dansk og historie, så er formen ikke helt så vigtig. Så vil det være bedst at fokusere på personerne og miljøet. Du skal dog stadig huske, at novellen ikke er en historisk kilde, selvom den kan virke objektiv. Det er en litterær fremstilling, der med vilje er skrevet i en objektiv stil. I den sammenhæng kan det godt give nogle point at nævne lidt om realistiske træk.

Hvis du skriver om fremstillinger af kvinder i litteratur i dansk, så kan både personerne og fortælleteknikken være relevante at sammenligne med dine andre tekster. Fortællerens sprogbrug i beskrivelserne af Agnes kan også være interessant. Det er svært at sige helt præcist, for det kommer også an på hvilke tekster, "Foran Alteret" skal sammenlignes med.

Du kan finde generel hjælp til din DHO her:

DHO-bogen

DHO-bogen er den komplette vejledning til alle dele af Dansk-historieopgaven på STX og HHX kaldet DHO. I guiden hjælper vi dig med din arbejdsproces og indholdet i din opgave.

Du kan finde generel hjælp til dit SRP her:

SRP-bogen

Her kan du få hjælp til dit studieretningsprojekt på stx. Vi ser på hele projektforløbet, så du kan få hjælp til alt fra emnevalg, problemformulering, litteratursøgning, skriveprocessen, opbygning af din opgave og den mundtlige eksamen, hvor du skal forsvare dit SRP og reflektere over dit arbejde.

Analyserende artikel

Hvis du skal skrive en analyserende artikel i top, er det en god ide, at du har en vinkel, som giver din analyserende artikel en rød tråd. Vinklen får du ved at vælge en bestemt ting i teksten, som du vil opbygge din analyse ud fra.

I "Foran Alteret" er gode fokuspunkter personkarakteristik, miljøbeskrivelse og fortælleteknik. Du skal stadig komme ind på de andre relevante ting i teksten - men de kommer ikke én ad gangen som en liste, men støtter op om dit valgte fokusområde.

Du kan fx vise, hvordan fortælleteknikken bruges til at give et bestemt indtryk af personerne, hvis personkarakteristik er dit fokusområde. Omvendt kan du vise, hvordan personkarakteristikken er del af den særlige fortælleteknik, hvis fortælleteknikken er dit fokusområde. På den måde kommer du ind på begge dele, men opgaven får en samlet retning og en rød tråd.

Du kan finde generel hjælp til din analyserende artikel her:

Analyserende artikel

I denne webbog får du hjælp til at skrive analyserende artikel i Dansk på STX og HF. Vi forklarer vi dig, hvordan du skal opbygge din artikel, hvordan du skriver godt og tekstnært, og hvilke fejltyper du skal undgå. Du får også konkrete eksempler på opgaver til topkarakter, som du kan læse og lære af. Alt materialet i webbogen er skrevet af erfarne undervisere, inkl. eksempelopgaverne.