Sprog

Sprogbrugen i "Foran Alteret" passer til den tid og det miljø, novellen foregår i. Det betyder, at sprogbrugen er forskellig i de forskellige passager. Personernes dialoger og tanker er præget af realistisk sprogbrug i deres sociale miljø. Fortællerens sprogbrug i beskrivelserne er derimod præget af en høj stil med billedsprog. Vi gennemgår derfor begge typer af sprogbrug og deres effekt.

Vi ser desuden nærmere på navnene Agnes og Adolf samt deres efternavne, som har symbolske betydninger, der passer til deres personlighed.

Sprogbrugen peger på overklassens sociale miljø

Sprogbrugen peger generelt på et miljø, der tilhører den sociale overklasse. Det ses fx her i en dialog: ”Tror De ellers, at den aristokratiske Familie vilde ønske saadan en Mesalliance?”. Dels udpeges det direkte, at der er tale om en højtplaceret familie (aristokratisk), dels bruges der et fint fremmedord (Mesalliance).

Overklassen taler højtideligt, og præsten taler meget højtideligt, hvilket er naturligt ved et bryllup. Det højtidelige bliver dog varieret af andre dialoger, fx i starten: ”Emilie, jeg kendte hende godt, Skindet, hun syede hos Etatsraadinden. - Saa kom hun paa "Stiftelsen" ... Gud, man læser jo altid saadan noget i ”Adresseavisen””. Her er det to kvinder fra en lavere klasse, som er til globryllup hos de fine, og det afspejles i deres mere uformelle tale, selvom de stadig taler pænt.

Virkning

Sproget er med til at sætte scenen. Det formelle og nogle gange højtidelige sprog øger altså troværdigheden. Vi kan som læsere bedre leve os ind i miljøet, når sproget passer til det. Det lidt stive sprog viser os, at de sociale normer også er stive.

Det pæne og formelle sprog har også en anden, mere specifik funktion i ”Foran Alteret”. Det bliver brugt til at antyde ubehagelige hændelser, hvor vi som læsere selv må forestille os detaljerne. På den måde får sproget samme funktion som den åbne slutning. Seksuelle ord hører nemlig ikke til i det dannede sprog, så de taler om det uden at nævne det.

Det sker fx i begyndelsen, hvor en kvinde beretter om Adolf: ”uh, nej, det kan jeg ikke fortælle ... ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind