Analyse

”Foran Alteret” er en typisk novelle fra det moderne gennembrud. Det betyder, at den skildrer en realistisk virkelighed og er kritisk over for denne virkelighed. Novellen er altså ikke blot et stykke god litteratur, den er også en form for debatindlæg, der forholder sig til samfundet på den tid, teksten er skrevet. Det kan du læse mere om i baggrundsinformationen.

De vigtigste personer er brudeparret Agnes og Adolf. Vi fokuserer derfor på dem i analysen, men kommer også ind på, hvordan vi gennem deres forældre kan se, at kvinderne generelt har dårlige vilkår i ægteskabet.

Miljøet er overklassen i København omkring 1880, og sproget afspejler dette miljø. Der er dog stor forskel på sproget i fortællerens beskrivelser og i personernes dialoger.

Fortælleteknikken bruger filmiske virkemidler, så vi som læsere nærmest føler, at vi er til stede. Kompositionen er lineær og fører os skridt for skridt gennem historien. Novellen er på mange måder klassisk for genren, men bryder ved at fokusere på personernes indre liv og ved ikke at have et almindeligt vendepunkt.

På de følgende sider får du hjælp til at analysere ”Foran Alteret”. Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave. I analysehjælpen folder vi hver pointe ud, så den bliver grundigt forklaret. Det gør vi, fordi vi gerne vil hjælpe dig med at forstå teksten og finde ud af, hvordan vi egentligt gør, når vi analyserer.