En Sommerdrøm

I denne analysehjælp får du vejledning til at forstå novellen “En Sommerdrøm. Skitse” (1881), der er skrevet af Herman Bang. I vejledende opgavesæt til Dansk A på HHX fra 20. september 2018 blev novellen brugt i en opgave med analyse og fortolkning. Opgaveformuleringen så således ud:  

Foretag en analyse og fortolkning af ”En Sommerdrøm. Skitse”. Perspektivér teksten litteraturhistorisk.

Tekstgrundlag:

Tekst 3: Herman Bang: ”En Sommerdrøm. Skitse”. 
Trykt første gang i familiebladet Nutiden i Billeder og Text, den 18. december 1881.

Analyse, fortolkning og perspektivering 
I en analyse, fortolkning og perspektivering skal du anvende danskfaglig viden og relevante danskfaglige begreber. Din analyse skal have et tydeligt fokus og være underbygget med tekstdokumentation. Analysen skal munde ud i en samlet fortolkning af teksten, og der skal være en tydelig sammenhæng mellem analysen og fortolkningen. I din perspektivering skal du sætte teksten ind i en større danskfaglig sammenhæng. Perspektiveringen skal tage udgangspunkt i din analyse og fortolkning af teksten.

Med denne vejledning får du en god hjælp til at skrive din analyse, fortolkning og perspektivering. Men når du skal skrive en analyse og fortolkning på HHX, skal du dog først og fremmest have styr på formen. Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med vores vejledning til analyse og fortolkning, bør du læse den allerførst. 

Analysehjælpens indhold

I det følgende finder du først et længere resumé af novellen. Derefter følger en side med litteraturhistorisk baggrundsviden, som er vigtig for at forstå Herman Bangs forudsætninger for at have skrevet novellen. Her kan du læse om Bangs rødder i romantikken og om Bangs homoseksualitet.

Under afsnittet 'Forstå teksten' finder du en kommenteret udgave af novellen. Her gennemgår vi handlingen skridt for skridt. Her får du også ordforklaringer til de svære ord i teksten.

Analysen giver dig adgang til en række arbejdsspørgsmål, så du ved, hvad du skal se efter, hvis du vil øve dig i selv at analysere. Derefter gennemgår vi grundigt alle de punkter, der normalt indgår i en analysemodel.

Efter analysen er der et afsnit om fortolkning, budskab og tema samt en perspektivering.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

En Sommerdrøm

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.