Analyse

”Den sidste Balkjole” er en novelle fra det moderne gennembrud. Novellen er typisk for Herman Bangs forfatterskab, fordi den handler om kvinders stilling i den periode, hvor den blev skrevet. Det kan du læse mere om i baggrundsinformationen.

Novellens centrale personer er Emma og Antonie. Det er deres historier, der er i centrum. Derfor vil vi særligt fokusere på disse to personer, men vi inddrager også novellens andre personer. Emma er storesøster til Antonie, og det er hendes historie, vi præsenteres for først. Antonie er lillesøsteren, hvis skæbne afklares i anden halvdel af novellen. Historien omhandler søstrenes kamp for en lykkelig fremtid.

Miljøet er provinsen, hvilket vi kan se gennem landskabsbeskrivelserne. Der er tale om to forskellige sociale miljøer, hvor enkefruens hjem repræsenterer et fattigt hjem uden status, mens fx doktorfruens baggrund tilhører de bedre stillede.

Derefter følger en side om sproget i ”Den sidste balkjole”. Sproget er realistisk for sin tid, og billedsproget er diskret og nedtonet. Der gøres blandt andet brug af talesprog, hvilket giver novellen et virkelighedsnært og troværdigt udtryk.

Fortælleteknikken er præget af den sceniske fremstillingsform. Det betyder, at vi får et detaljeret billede af begivenhederne, som kan minde om det, vi kender fra film. Samtidig får vi gennem fortællerens særlige talesprogslignende sprog indsigt i miljøet og novellens personer.

Kompositionen er lineær, fordi handlingen skrider kronologisk frem. Den indeholder dog enkelte flashbacks, der giver os forhistorien om søstrenes liv. Slutningen er lukket, da der ikke levnes håb for søstrenes fremtid. ”Den sidste Balkjole” efterlever flere af kravene til den klassiske novellegenre, som vi analyserer til sidst på en side for sig. Novellen indeholder blandt andet nogle tydelige vendepunkter, der viser sig i afgørende scener.

På den sidste side her i analysen fokuserer vi på Herman Bangs impressionistiske skrivestil. Det er en helt særlig stil, som Herman Bang er meget kendt for, og som der er mange gode eksempler på i "Den sidste Balkjole".

Allerførst stiller vi en række arbejdsspørgsmål, som vi anbefaler dig at svare på, før du læser vores besvarelser. Spørgsmålene kommer omkring alle de punkter, der typisk indgår i en analysehjælp, men de lægger også op til, at man lægger modellerne til side og først og fremmest forsøger at forstå, hvordan teksten er sat sammen.

Analysen kan både bruges til mundtlig forberedelse og til en skriftlig opgave.

Se også vores model til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.