Baggrundsinformation

Det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud er en litterær periode, der gør op med mange af værdierne fra den forrige periode, romantikken. Grænsen mellem de to perioder trækkes ofte omkring 1871, fordi Georg Brandes her i en række forelæsninger opfordrede tidens forfattere til at ”sætte problemer under debat”.

Fokusset for det moderne gennembrud blev derfor meget anderledes end det fokus, der havde præget romantikken. Forfatterne ville nu skrive om virkeligheden. De ville ikke skrive om idylliske landskaber og guddommelig natur, som romantikerne havde gjort det. De ville heller ikke fokusere så meget på de indre følelser og subjektive forestillinger, som tilfældet var i romantikken.

”Muldskud” er et eksempel på, hvordan en forfatter kan skrive om samfundets problemer uden at italesatte dem direkte. Det ligger mellem linjerne, at Pontoppidan kritiserer ægteparrets livsstil og dermed tematiserer samfundets store klasseforskelle. Han bruger fx en ironisk skrivestil til at fremstille problemerne i stedet for at indskrive det direkte i teksten.

Læs mere om forholdet mel...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind