Analyserende artikel om samfundskritisk litteratur

"Muldskud" indgik i Vejledende Opgavesæt 1 til Dansk A på STX i august 2019. Opgaven gik ud på at skrive en analyserende artikel om samfundskritisk litteratur. Her får du et eksempel på, hvordan du kan skrive artiklen.

Opgaveformulering

Opgaveformuleringen så således ud:

Opgave 2

Skriv en analyserende artikel, hvor du undersøger samfundskritisk litteratur.
I din artikel skal du analysere og fortolke novellen Muldskud (tekst 2) fra det moderne gennembrud og på baggrund heraf perspektivere til et eller flere andre selvvalgte eksempler på samfundskritisk litteratur.
I din undersøgelse skal du anvende relevante tekstnedslag og særligt fokusere på:

  • At analysere og fortolke, hvilke virkemidler, herunder ironi, der anvendes i novellens samfundskritik.
  • At perspektivere samfundskritikken hos Pontoppidan til samfundskritikken i den selvvalgte litteratur.
  • At formidle din tekstforståelse klart for din læser med en fokuseret indledning og en nuanceret afslutning.

Omfang af din artikel: tre-fire normalsider á 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) 

Eksempelopgave

Græsplænen er blevet gødet og trimmet. Den er grøn og flot, og så sker det, der ikke må ske: En bunke jord bryder overfladen, og et muldvarpeskud skyder frem på den ellers ensartede plæne. Den perfekte facade går i stykker, men for de fleste haveejere er det ikke en større bekymring. I Henrik Pontoppidans ”Muldskud” fra Fortællinger (1899) oplever et ægtepar dog et brud på overfladen, der ændrer deres ellers harmoniske liv. En vagabond begår selvmord i deres have, og hans død efterlader et tydeligt aftryk i havens idyl som et muldvarpeskud i en pæn, grøn græsplæne. 

Novellen ”Muldskud” begynder med en præsentation, der virker næsten eventyrlig pga. de mange positive miljøbeskrivelser. Ægteparrets villa ligger i ”en smilende Egn mellem Skov og Sø”, og den beskrives som ”halvt et Slot, bygget af smukke røde Sten, med et lille Taarn, sirlige smaa Karnapper og en lukket Glasveranda” (s. 1, l. 1-3). Stedet emmer af idyl, og ægteparret har netop ønsket at skabe sig et beskyttet hjem, hvor ”Verdens Tummel” og ”Livets Jammer og Elendighed” ikke kunne trænge in...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind